Vyhradené technické zariadenia

Späť na hlavnú stránku

ZZ-S, O(OU,R,M), Aa,b,c1,c2,c3,c4,e

Ba1,a2,b,c1,c2,d1,d2,d3,d4,f,g

Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie skupina A
a žeriavy a zdvíhadlá
b pohyblivé pracovné plošiny
c1 osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb
c2 nákladný výťah s prístupom osôb do klietky
c3 nákladný výťah so zakázanou prepravou osôb
c4 zdvíhacia plošina s povolenou dopravou osôb a nákladu
e regálové zakladače
Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie skupina B
a1 žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1000 kg do 5000 kg vrátane
a2 vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien
b zdvíhacie ústrojenstvá vozíkov a nakladačov
c1 zdvíhacie ústrojenstvá na manipuláciu s kontajnermi ISO
c2 zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a)
d1 zdvíhacia rampa
d2 zdvíhacia plošina
d3 stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla
d4 zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu
f zvisle posuvné brány
g regálové zakladače bez stanovišťa obsluhy

EZ-S,O(OU,R,M)-E2-A

V rozsahu:
E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozhodov
Triedy objektov:
A objekty bez nebezpečenstva výbuchu