24. 7. 2021 08:53:25

Rekonštrukcia a modernizácia

Vykonávanie rekonštrukcie a modernizácie zdvíhacích zariadení v zmysle platných predpisov.