24. 7. 2021 09:45:44

Opravy

Vykonávanie opráv zdvíhacích a elektrických zariadení.