24. 7. 2021 10:14:44

Odborné prehliadky a skúšky

Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok zdvíhacích zariadení v zmysle vyhlášky 508/2009 z.z. skupiny A- a, b, c1,2,3,4, e B-a, b, c, c2,d, d1,d2,d3,d4,f.
Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení v zmysle vyhlášky 508/2009 E2-technické zariadenia elektrické s napätím 1000v vrátane bleskozvodov.