24. 7. 2021 08:44:49

Údržba

Vykonávanie preventívnej údržby zdvíhacích a elektrických zariadení podľa platných technologických postupov a na základe odporučenia výrobcu.