19. 10. 2021 04:07:46

Domov

Vitajte na stránke!


Spoločnosť LEMAR SK, s.r.o vznikla v januári 2014 ako právny subjekt, ktorý nahradil dovtedy existujúcu firmu–fyzická osoba, ktorá vznikla v januári 2006 a v roku 2014 prešla z fyzickej na právnickú osobu LEMAR SK, s.r.o.

Hlavnou činnosťou spoločnosti LEMAR SK, s.r.o sú práce na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích a elektrických.